POLITYKA PRYWATNOŚCI

HANDEL-USŁUGI LANDECK Piotr Wiśniowski

 1. Administrator danych osobowych oraz podstawa i cele przetwarzania

HANDEL-USŁUGI LANDECK Piotr Wiśniowski z siedzibą pod adresem ul. Strzegomska 41, 58-160 Świebodzice może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jako administrator danych osobowych:

 1. na podstawie Pani/Pana zgody

  • w celach marketingowych w zakresie:przygotowania i przedstawienia ofert usług;

  • zawarcia umowy i jej realizacji

 1. na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celach odpowiedzi na jakiekolwiek zapytania skierowane do naszej firmy;

 2. na podstawie przepisu prawa lub Pani/Pana zgody – w celach prowadzenia rekrutacji;

 3. na podstawie realizacji umowy – w celu realizowania umowy o pracę, umowy o świadczeniu usług lub umowy zlecenie.

Każdorazowo w momencie pierwszego zebrania od Pani/Pana danych osobowych otrzyma Pani/Pan konkretne informacje o celach i podstawie przetwarzania danych. W każdej chwili może Pani/Pan uzyskać te informacje kontaktując się z nami w sposób opisany w pkt. 4.

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

HANDEL-USŁUGI LANDECK będzie przetwarzał Pani/Pana dane tylko przez taki okres, który będzie potrzebny do realizacji konkretnych celów przetwarzania, a następnie je usunie.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także w procesie rekrutacji pracowników, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na innej podstawie prawnej.

Możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe:

 • naszym dostawcom usług IT, takim jak dostawca usług hostingowych oraz serwis naszego systemu informatycznego;

 • naszym partnerom biznesowym – podmiotom rachunkowym, obsługi biurowej, doradczym

Nie będziemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych za granicę.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych, przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

 • jeśli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych,

  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, można ją w każdej chwili wycofać poprzez kontakt telefoniczny pod numerem (74) 855 71 54 lub wysłanie maila na adres landeck.biuro@wp.pl

 Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie, w jaki przetwarzamy dane osobowe lub aby zrealizować którekolwiek z uprawnień opisanych w tej Polityce, prosimy uprzejmie o:

  • kontakt telefoniczny pod numerem (74) 8557154;

  • wysłanie maila na adres landeck.biuro@wp.pll;

  • przesłanie korespondencji na adres: HANDEL-USŁUGI LANDECK Piotr Wiśniowski , ul.Strzegomska 41, 58-160 Świebodzice